พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร อศจ.ชั้นต้น รุ่นที่ ๑๒

เมื่อ ๑๕ ม.ค.๖๔, ๑๐๐๐ พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. ได้รับมอบหมายจาก จก.ยศ.ทบ.ให้เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร อศจ.ชั้นต้น รุ่นที่ ๑๒ ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล กอศจ.ยศ.ทบ.