พล.ต.เอกรัตน์ ช้างแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีอบรมศีลธรรมประจำเดือน ม.ค. ๖๔

เมื่อ ๒๐ ม.ค.๖๔, ๐๙๐๐ พล.ต.เอกรัตน์ ช้างแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีอบรมศีลธรรมประจำเดือน ม.ค. ๖๔ ณ ศาลามหาสติปัฏฐาน อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.