พล.ท.สดับพงษ์ จันทุรัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษ ยศ.ทบ. เป็นประธานกิจกรรมการสวดมนต์และทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ

เมื่อ ๒๘ ม.ค.๖๔ ๐๗๐๐ พล.ท.สดับพงษ์ จันทุรัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษ ยศ.ทบ. เป็นประธานกิจกรรมการสวดมนต์และทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ (วันพระใหญ่ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓) ณ ศาลามหาสติปัฏฐาน อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.