พล.ต. ณรงค์ สวนแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิ.ย. 66 เวลา 0730 พล.ต. ณรงค์ สวนแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ.(2) เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ตรงกับวันเสาร์ที่ 3…

พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์และทำบุญตักบาตรในวันธัมมัสสวนะ ประจำเดือน พ.ค. 66

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พ.ค.66 เวลา 0730 พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์และทำบุญตักบาตรในวันธัมมัสสวนะ ประจำเดือน พ.ค. 66 โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ยศ.ทบ. และหน่วยในพื้นที่…

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธียกฉัตรถวายพระพุทธรูป ๓ องค์ ณ กอศจ.ยศ.ทบ.

วันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๖ เวลา ๐๙๒๕ เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร เจ้าคณะภาค ๑-๒-๓-๑๒-๑๓ (ธรรมยุต) กรรมการมหาเถรสมาคม รองแม่กองธรรมสรามหลวง รูปที่ ๑…

พล.ต. ณรงค์ สวนแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๘๒

เมื่อ ๒๔ เม.ย. ๖๖, ๐๙๓๐ พล.ต. ณรงค์ สวนแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ. (๒) กรุณาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๘๒…

พ.อ. ชนะชัย พบเตชา รอง ผบ.วทบ. เป็นประธานในพิธีอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน เม.ย. 66

เมื่อ 7 เม.ย. 66 เวลา 0900 พ.อ. ชนะชัย พบเตชา รอง ผบ.วทบ. เป็นประธานในพิธีอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน เม.ย. 66 ณ อุทยานพุทธธรรมสิกขา…

พล.ต.บรรยง ทองน่วม รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารอนุศาสนาจารย์ใหม่ รุ่นที่ 12 และการฝึกอบรมพิธีกรด้านศาสนาฯ รุ่นที่ 18

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มี.ค.66 เวลา 1000 พล.ต.บรรยง ทองน่วม รอง จก.ยศ.ทบ.(1) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารอนุศาสนาจารย์ใหม่ รุ่นที่ 12 และการฝึกอบรมพิธีกรด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมไทย…

พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพิธีกรด้านศาสนาฯ รุ่นที่ 18

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มี.ค.66 เวลา 1100 พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพิธีกรด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 18 ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล กอศจ.ยศ.ทบ.

พ.อ. อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นวิทยากรในการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน มี.ค. 66 ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ.

เมื่อ 15 มี.ค. 66, 0900 – 1030 พ.อ. อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน มี.ค. 66 ณ…

พล.ต.บรรเจิด สนามทอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่ รุ่นที่ 12

วันจันทร์ที่ 13 มี.ค.66 เวลา 1000 พล.ต.บรรเจิด สนามทอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารอนุศาสนาจารย์ใหม่ รุ่นที่ 12 ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล กอศจ.ยศ.ทบ.

พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เข้ารับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มี.ค. 66 พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เข้ารับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ด้านผู้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566 จาก ดร.มล.สราลี กิติยากร…

พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 27 ก.พ.66 เวลา 1000 พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชาประจำปี 2566 และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

การอบรมศีลธรรมวัฒนธรรทหารประจำเดือน ก.พ. ณ วศ.ทบ.

เมื่อ ๒๔ ก.พ.๖๖ เวลา ๑๐๐๐ ยศ.ทบ. จัด อศจ.ยศ.ทบ. ๒ นาย คือ พ.ท. เกรียงไกร จันทะแจ่ม หน.วิชาการฯ และ…