พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นวิทยากรบรรยายอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน ม.ค. 66 ณ วศ.ทบ.

เมื่อ 27 ม.ค. 66 เวลา 1000 พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นวิทยากรบรรยายอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน ม.ค. 66 ณ วศ.ทบ. โดยมี พล.ต.…

กอศจ.ยศ.ทบ. รับประเมินคุณภาพการฝึกอบรมและการศึกษาของ ทบ.ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 260166,1300 กอศจ.ยศ.ทบ. รับประเมินคุณภาพการฝึกอบรมและการศึกษาของ ทบ.ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี พล.ต. บรรเจิด สนามทอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ./ประธานกรรมการฯ เป็นหัวหน้าคณะ ในการนี้คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรให้เนื้อหามีความกระชับ ไม่สร้างภาระให้กับครู อาจารย์…

พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตร อศจ. ชั้นต้น รุ่นที่ 13

เมื่อ 17 ม.ค. 66 เวลา 0800 พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ชั้นต้น รุ่นที่ 13 ณ อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.

พ.อ. นิคม พิมพิค่อ รอง ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ให้แก่ข้าราชการ ขส.ทบ.

วันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๖, ๑๐๐๐ – ๑๑๐๐ พ.อ. นิคม พิมพิค่อ รอง ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ให้แก่ข้าราชการ กำลังพล สังกัด…

พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พ.อ.มานพ กฤษแก้ว

เมื่อ 12 ม.ค. 66 เวลา 1600 ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พ.อ.(พ.) มานพ กฤษแก้ว อดีต อศจ.ทบ. ณ วัดสุนทริการาม อ.หนองเสือ…

พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. นำกำลังพล ประกอบพิธี เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อ 29 ธ.ค.65 เวลา 1600 พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ.เป็นประธานนำกำลังพล ยศ.ทบ. ,วทบ. ,รร.สธ.ทบ. และครอบครัวประกอบพิธี เจริญพระพุทธมนต์ และนั่งเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา…

พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. นำกำลังพล ประกอบพิธี เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อ 28 ธ.ค.65 เวลา 1600 พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ.เป็นประธานนำกำลังพล ยศ.ทบ. ,วทบ. ,รร.สธ.ทบ. และครอบครัวประกอบพิธี เจริญพระพุทธมนต์ และนั่งเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา…

พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. ประกอบพิธีบวงสรวง พระบรมรูป ร.๕

เมื่อ 27 ธ.ค.65 เวลา 0709 พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ยศ.ทบ. และหน่วยในพื้นที่ ยศ.ทบ. ประกอบพิธีบวงสรวง (ก่อนการบูรณะ) พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ…

พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. นำกำลังพล ประกอบพิธี เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อ 25 ธ.ค.65 เวลา 1700 พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานนำกำลังพล ยศ.ทบ. ,วทบ. ,รร.สธ.ทบ. ,สมาคมแม่บ้านทบ.สาขา ยศ.ทบ. ,ทหารกองประจำการ และครอบครัวประกอบพิธี…

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อ 23 ธ.ค.65 เวลา 1700 พ.อ. ดิษฐรัตน์ อมรวิทวัส รอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. นำกำลังพล ยศ.ทบ. ,วทบ. ,รร.สธ.ทบ. และครอบครัวประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา…

พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. นำกำลังพล ประกอบพิธี เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อ 21 ธ.ค.65 เวลา 1700 พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. นำกำลังพล ยศ.ทบ. ,วทบ. ,รร.สธ.ทบ. และครอบครัวประกอบพิธี เจริญพระพุทธมนต์ และนั่งเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ…

คณะ อศจ.ยศ.ทบ. ดำเนินกิจกรรมการสวดมนต์และอบรมทหารกองประจำการ สังกัด ยศ.ทบ. ประจำวันธัมมัสสวนะ

เมื่อ ๑๖ ธ.ค. ๖๕, ๑๙๐๐ – ๒๐๐๐ คณะ อศจ.ยศ.ทบ. ดำเนินกิจกรรมการสวดมนต์และอบรมทหารกองประจำการ สังกัด ยศ.ทบ. ประจำวันธัมมัสสวนะ ณ อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.…