ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นผู้แทน จก.ยศ.ทบ. กระทำพิธีเปิดหลักสูตร การปฐมนิเทศนายทหาร อศจ. ใหม่ รุ่นที่ 13

เมื่อ 20 ก.พ. 67 เวลา 1030 ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นผู้แทน จก.ยศ.ทบ. กระทำพิธีเปิดหลักสูตร การปฐมนิเทศนายทหาร อศจ. ใหม่ รุ่นที่ 13 ณ…

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการฝึกอบรมฯ ของ ทบ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กอศจ.ยศ.ทบ. 23 ม.ค. 2567

เมื่อ 23 ม.ค. 67 เวลา 0930-1200 กคศ.สกศ.ยศ.ทบ. ได้จัดคณะกรรมการประเมินคุณภาพการฝึกอบรมฯ ของ ทบ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กอศจ.ยศ.ทบ. โดยมี พล.ต. ดิษฐรัตน์ อมรวิทวัส…

การตรวจกิจการ อศจ.ทบ. ณ มทบ.210 และ ร.3 พัน.3

เมื่อ 22 ม.ค. 67 คณะชุดตรวจกิจการ อศจ.ทบ. ประกอบด้วย ได้ดำเนินการตรวจกิจการ อศจ.ทบ. จำนวน 2 หน่วย ประกอบด้วย เวลา 0800 –…

พล.ท. ณรงค์ สวนแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร อศจ. ชั้นสูง รุ่นที่ 12

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 11 ม.ค. 67 เวลา 1009 พล.ท. ณรงค์ สวนแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ชั้นสูง รุ่นที่ 12 ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล…

พล.ท. ณรงค์ สวนแก้ว จก.ยศ.ทบ. ประธานในพิธีทำบุญทักษิณานุประทานก่อนบูรณะศาลาวงกลม ยศ.ทบ.

เมื่อวันอังคารที่ 19 ธ.ค. 66 พล.ท. ณรงค์ สวนแก้ว จก.ยศ.ทบ. ประธานในพิธีฯ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา และกําลังพล ยศ.ทบ. ร่วมพิธีสักการะและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน และถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ในโครงการบูรณะศาลาวงกลม

พล.ต. กัณห์ สถิตยุทธการ รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานนำกำลังพลเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธ.ค. 66 เวลา 1530 พล.ต. กัณห์ สถิตยุทธการ รอง จก.ยศ.ทบ. (1) เป็นประธานนำกำลังพลร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา…

ณรงค์ สวนแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในกิจกรรมตักบาตรฟังธรรมในวันธัมมัสสวนะ

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พ.ย. 66 เวลา 0809 พล.ท. ณรงค์ สวนแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในกิจกรรมตักบาตรฟังธรรมในวันธัมมัสสวนะ ณ อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.

พล.ต.กัณห์ สถิตยุทธการ รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ตุลาคม 66

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ต.ค.66 เวลา 0900 พล.ต.กัณห์ สถิตยุทธการ รอง จก.ยศ.ทบ. (1) เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ตุลาคม 66 มีคณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ…

กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายวชิรปราการ อ.เมืองตาก จว.ต.ก.

เมื่อ 16 ต.ค. 66 พ.อ. นิคม พิมพิค่อ รอง ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. นำคณะ นทน.หลักสูตร อศจ.ชั้นสูง รุ่นที่ 12 และสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จว.อ.ย.…

พล.ต. กัณห์ สถิตยุทธการ รอง จก.ยศ.ทบ.(๑) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ชั้นสูง รุ่นที่ 12

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 66 เวลา 1400 น. พล.ต. กัณห์ สถิตยุทธการ รอง จก.ยศ.ทบ.(๑) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ชั้นสูง (ชั้นนายพัน) รุ่นที่ 12…

พล.ท.ณรงค์ สวนแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.๖๖, ๐๗๓๐ พล.ท.ณรงค์ สวนแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานนำข้าราชการ ยศ.ทบ. ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร/วางพวงมาลา/พิธีสวดพระพุทธมนต์/จิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม…

พ.อ. สรายุทธ เทพแจ่มใจ รอง เสธ.ยศ.ทบ. เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ก.ย. 66

เมื่อวันอังคารที่ 26 ก.ย. 66 เวลา 0900 น. พ.อ. สรายุทธ เทพแจ่มใจ รอง เสธ.ยศ.ทบ. (๑) เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน กันยายน…