631006-ประชุมเตรียมเปิดหลักสูตร อศจ.ชั้นต้น รุ่น 12