พล.ต. ดิเรก ดีประเสริฐ รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในกิจกรรมการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน มิ.ย. ๖๕

เมื่อ ๒๘ มิ.ย. ๖๕, ๐๙๐๐ พล.ต. ดิเรก ดีประเสริฐ รอง จก.ยศ.ทบ.(๑) เป็นประธานในกิจกรรมการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน มิ.ย. ๖๕ ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล…

พล.อ. ธนรัชฏ์ หิรัญบูรณะ ทป.ยศ.ทบ. เป็นผู้แทน จก.ยศ.ทบ. ในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อ ๒๔ มิ.ย. ๖๕, ๑๐๐๐ พล.อ. ธนรัชฏ์ หิรัญบูรณะ ทป.ยศ.ทบ. เป็นผู้แทน จก.ยศ.ทบ. ในการตรวจเยี่ยมกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน…

พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อ 20 มิ.ย. 65 เวลา 1000 พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 44…

พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรวันพระ ประจำเดือน มิ.ย. ๖๕

เมื่อ ๑๔ มิ.ย. ๖๔ เวลา ๐๗๐๐ พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธัมมัสสวนะ ประจำเดือน มิ.ย. ๖๕ ณ ศาลามหาสติปัฏฐาน…

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานในพีธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบ 103 ปี การอนุศาสนาจารย์ไทย

เมื่อ 7 มิ.ย. 65 พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพีธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบ 103 ปี การอนุศาสนาจารย์ไทย โดยมี พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว…

กรมยุทธศึกษาทหารบก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อ 2 มิ.ย.65 เวลา 0810 กรมยุทธศึกษาทหารบก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์…

กรมยุทธศึกษาทหารบก จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อ 2 มิ.ย.65 เวลา 0730 กรมยุทธศึกษาทหารบก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3…

คณะชุดตรวจกิจการ อศจ ทบ. ประจำปี 2565 ตรวจกิจการ อศจ.ทบ. ณ ป.4 พัน.4 ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์

เมื่อ 25 พ.ค. 65, 0800 – 1630 คณะชุดตรวจกิจการ อศจ ทบ. ประจำปี 2565 ประกอบด้วย พล.ต. สุรินทร์ อ้วนศรี…

คณะชุดตรวจกิจการ อศจ ทบ. ประจำปี 2565 ตรวจกิจการ อศจ.ทบ. ณ ผอส.กสษ.3 กส.ทบ. และ คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. จ.นครสวรรค์

เมื่อ 24 พ.ค. 65, 0800 – 1630 คณะชุดตรวจกิจการ อศจ ทบ. ประจำปี 2565 ประกอบด้วย พล.ต. สุรินทร์ อ้วนศรี…

คณะชุดตรวจกิจการ อศจ ทบ. ประจำปี 2565 ตรวจกิจการ อศจ.ทบ. ณ ร.4, ร.4 พัน.1, ร.4 พัน.2 ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์

เมื่อ 23 พ.ค. 65, 0800 – 1630 คณะชุดตรวจกิจการ อศจ ทบ. ประจำปี 2565 ประกอบด้วย พล.ต. สุรินทร์ อ้วนศรี…

พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อ 23 พ.ค.65 เวลา 0930 พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3…

พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพีธีเปิดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตใจครูทหารของกองทัพบก รุ่นที่ ๒

เมื่อ 19 พ.ค.65 เวลา 1100 พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพีธีเปิดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตใจครูทหารของกองทัพบก รุ่นที่ ๒ ณ อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ…