๒๖ พ.ย.๖๔ พล.ต.ดิเรก ดีประเสริฐ รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานการอบรมศีลธรรม ประจำเดือน พ.ย. ๖๔

เมื่อ ๒๖ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต.ดิเรก ดีประเสริฐ รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานการอบรมศีลธรรม ประจำเดือน พ.ย. ณ ศาลามหาสติปัฏฐาน อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.

๒๕ พ.ย. ๖๔ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๘๓๐ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ใน ๒๕…

๒๕ พ.ย.๖๔ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๘๐๙ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ใน ๒๕ พ.ย.๖๔…

วันที่ ๔ พ.ย. ๖๔ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธัมมัสสวนะ

วันที่ ๔ พ.ย. ๖๔ (แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑) เวลา ๐๗.๐๐ น. พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีสวดมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธัมมัสสวนะ…

พล.ท. วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคี ยศ.ทบ. ประจำปี 2564 ณ วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม

เมื่อ ๑ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๐๐๐ พล.ท. วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ยศ.ทบ. ทอดกฐินสามัคคี ยศ.ทบ. ประจำปี…

วันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๔ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธัมมัสสวนะ

วันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีสวดมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธัมมัสสวนะ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลามหาสติปัฏฐาน อุทยานพุทธธรรมสิกขา…

วันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๔ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธัมมัสสวนะ

วันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีสวดมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธัมมัสสวนะ ณ ศาลามหาสติปัฏฐาน อุทยานพุทธธรรมสิกขา กรมยุทธศึกษาทหารบก

๑๕ ก.ย. ๖๔ พล.ท. วิสันติ​ สระ​ศรี​ดา จก.ยศ.ทบ. ได้พบปะ นทน. หลักสูตร อศจ. ชั้นสูง รุ่นที่ ๑๑ ผ่านระบบ Zoom

เมื่อ ๑๕ ก.ย. ๖๔, ๐๘๐๐ พล.ท. วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. ได้กรุณาพบปะ นทน. หลักสูตร อศจ. ชั้นสูง รุ่นที่ ๑๑…

๒ มิ.ย. ๖๔ พล.ท. วิสันติ​ สระ​ศรี​ดา จก.ยศ.ทบ. ได้ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมโต๊ะหมู่บูชา ณ กอศจ.ยศ.ทบ.

เมื่อ ๒ มิ.ย. ๖๔ เวลา ๑๓๕๐ พล.ท. วิสันติ​ สระ​ศรี​ดา จก.ยศ.ทบ. ได้ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมโต๊ะหมู่บูชา ณ กอศจ.ยศ.ทบ. โดยการปิดทองร่องชาดใหม่เนื่องจากของเดิมชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา และได้กรุณาได้ให้คำแนะนำการขยายผลไปให้ถึงพลทหารเพื่อใช้เป็นการฝึกวิชาชีพ รวมไปถึงควรให้…

๒ ก.ค. ๖๔ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ ชั้นสูง รุ่นที่ ๑๑ ผ่านระบบ zoom

เมื่อ ๒ ก.ค. ๖๔, ๑๓๐๐ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ ชั้นสูง รุ่นที่ ๑๑ ผ่านระบบ zoom ณ ห้องธรรมานุสรณ์…

๑ ก.ค. ๖๔ พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศหลักสูตร อศจ. ชั้นสู รุ่นที่ ๑๑ ผ่าน Zoom

เมื่อ ๑ ก.ค. ๖๔, ๐๙๓๐ พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศหลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ชั้นสูง รุ่นที่ ๑๑ ผ่านระบบการประชุมทางไกลด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ณ กอศจ.ยศ.ทบ.

๒๕ มิ.ย. ๖๔ พล.ต.อร่าม เพชรพูลมา ผอ.สกฝ.ยศ.ทบ. ได้เยี่ยมชมการซ่อมทำสีทองร่องชาดโต๊ะหมู่บูชาของ กอศจ.ยศ.ทบ.

เมื่อ ๒๕ มิ.ย. ๖๔, ๑๑๐๐ พล.ต.อร่าม เพชรพูลมา ผอ.สกฝ.ยศ.ทบ. ได้เยี่ยมชมการซ่อมทำสีทองร่องชาดโต๊ะหมู่บูชาของ กอศจ.ยศ.ทบ. และให้แนวทางการเปิดการฝึกวิชาชีพก่อนปลดทหารกองประจำการ ยศ.ทบ.