พล.ต.บรรยง ทองน่วม รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารอนุศาสนาจารย์ใหม่ รุ่นที่ 12 และการฝึกอบรมพิธีกรด้านศาสนาฯ รุ่นที่ 18

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มี.ค.66 เวลา 1000 พล.ต.บรรยง ทองน่วม รอง จก.ยศ.ทบ.(1) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารอนุศาสนาจารย์ใหม่ รุ่นที่ 12 และการฝึกอบรมพิธีกรด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมไทย…

พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพิธีกรด้านศาสนาฯ รุ่นที่ 18

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มี.ค.66 เวลา 1100 พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพิธีกรด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 18 ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล กอศจ.ยศ.ทบ.

พ.อ. อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นวิทยากรในการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน มี.ค. 66 ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ.

เมื่อ 15 มี.ค. 66, 0900 – 1030 พ.อ. อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน มี.ค. 66 ณ…

พล.ต.บรรเจิด สนามทอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่ รุ่นที่ 12

วันจันทร์ที่ 13 มี.ค.66 เวลา 1000 พล.ต.บรรเจิด สนามทอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารอนุศาสนาจารย์ใหม่ รุ่นที่ 12 ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล กอศจ.ยศ.ทบ.

พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เข้ารับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มี.ค. 66 พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เข้ารับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ด้านผู้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566 จาก ดร.มล.สราลี กิติยากร…

พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 27 ก.พ.66 เวลา 1000 พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชาประจำปี 2566 และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

การอบรมศีลธรรมวัฒนธรรทหารประจำเดือน ก.พ. ณ วศ.ทบ.

เมื่อ ๒๔ ก.พ.๖๖ เวลา ๑๐๐๐ ยศ.ทบ. จัด อศจ.ยศ.ทบ. ๒ นาย คือ พ.ท. เกรียงไกร จันทะแจ่ม หน.วิชาการฯ และ…

พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแกล้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน ก.พ. 66

เมื่อ 24 ก.พ. 66 เวลา 0830 พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ก.พ. 66 ณ อุทยานพุทธธรรมสิกขา…

การตรวจกิจการอนุศาสนาจารย์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อ ๓๑ ม.ค. - ๑๐ ก.พ. ๖๖ ยศ.ทบ. โดย กอศจ.ยศ.ทบ. ได้จัดชุดตรวจกิจการ อศจ.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๖ มี พ.อ.นิคม  พิมพิค่อ รอง ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็น หน.ชุดตรวจฯ พ.ท. เกรียงไกร จันทะแจ่ม หน.ยศ.ทบ.  พ.ต.ชาญชัย เดีอยพิมพ์อศจ.บชร.4 เป็นกรรมการชุดตรวจฯ ได้เข้าตรวจหน่วยต่างๆ ดังนี้

พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. นำข้าราชการ ยศ.ทบ. ประกอบพิธีทำบุญใส่บาตร ประจำเดือน ก.พ. 66

เมื่อวันอังคารที่ 7 ก.พ.66 เวลา 0730 พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. พร้อมด้วย รศ.พญ.นฤมล คล้ายแก้ว ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ยศ.ทบ., ข้าราชการ…

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 5 ก.พ. 66

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ก.พ. 66 เวลา 0900 พ.อ.ดิษฐรัตน์ อมรวิทวัส รอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. เป็นประธานนำกำลังพล ยศ.ทบ. ,วทบ. ,รร.สธ.ทบ. ,รร.กง.กง.ทบ. ,ทหารกองประจำการ…

พล.ต.พลวุฒ ลำเจียก เสธ.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ก.พ.66 เวลา 0900 พล.ต.พลวุฒ ลำเจียก เสธ.ยศ.ทบ. เป็นประธานนำกำลังพล ยศ.ทบ., วทบ., รร.สธ.ทบ., รร.กง.กง.ทบ., ทหารกองประจำการ และครอบครัว ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา…