๒ มิ.ย. ๖๔ พล.ท. วิสันติ​ สระ​ศรี​ดา จก.ยศ.ทบ. ได้ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมโต๊ะหมู่บูชา ณ กอศจ.ยศ.ทบ.

เมื่อ ๒ มิ.ย. ๖๔ เวลา ๑๓๕๐ พล.ท. วิสันติ​ สระ​ศรี​ดา จก.ยศ.ทบ. ได้ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมโต๊ะหมู่บูชา ณ กอศจ.ยศ.ทบ. โดยการปิดทองร่องชาดใหม่เนื่องจากของเดิมชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา และได้กรุณาได้ให้คำแนะนำการขยายผลไปให้ถึงพลทหารเพื่อใช้เป็นการฝึกวิชาชีพ รวมไปถึงควรให้…

๒ ก.ค. ๖๔ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ ชั้นสูง รุ่นที่ ๑๑ ผ่านระบบ zoom

เมื่อ ๒ ก.ค. ๖๔, ๑๓๐๐ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ ชั้นสูง รุ่นที่ ๑๑ ผ่านระบบ zoom ณ ห้องธรรมานุสรณ์…

๑ ก.ค. ๖๔ พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศหลักสูตร อศจ. ชั้นสู รุ่นที่ ๑๑ ผ่าน Zoom

เมื่อ ๑ ก.ค. ๖๔, ๐๙๓๐ พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศหลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ชั้นสูง รุ่นที่ ๑๑ ผ่านระบบการประชุมทางไกลด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ณ กอศจ.ยศ.ทบ.

๒๕ มิ.ย. ๖๔ พล.ต.อร่าม เพชรพูลมา ผอ.สกฝ.ยศ.ทบ. ได้เยี่ยมชมการซ่อมทำสีทองร่องชาดโต๊ะหมู่บูชาของ กอศจ.ยศ.ทบ.

เมื่อ ๒๕ มิ.ย. ๖๔, ๑๑๐๐ พล.ต.อร่าม เพชรพูลมา ผอ.สกฝ.ยศ.ทบ. ได้เยี่ยมชมการซ่อมทำสีทองร่องชาดโต๊ะหมู่บูชาของ กอศจ.ยศ.ทบ. และให้แนวทางการเปิดการฝึกวิชาชีพก่อนปลดทหารกองประจำการ ยศ.ทบ.

๑๑ มิ.ย. ๖๔ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการอบรม ผบ.หน่วยที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ของ ทบ. รุ่นที่ ๑๗

เมื่อ ๑๑ มิ.ย. ๖๔, ๑๕๐๐ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการอบรม ผบ.หน่วยที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ของ ทบ. รุ่นที่ ๑๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์)…

๑๑ มิ.ย. ๖๔ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันทิวงคตจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ

เมื่อ ๑๑ มิ.ย. ๖๔, ๐๙๐๐ พล.ท. วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันทิวงคตจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ (๑๓ มิถุนายน)

๑ มิ.ย. ๖๔ พล.ท. วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชทานกิจการอนุศาสนาจารย์ทหารบก ครบ ๑๐๒ ปี

เมื่อ ๑ มิ.ย.๖๔,๑๐๐๐ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ.เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชทานกิจการอนุศาสนาจารย์ทหารบก ครบ ๑๐๒ ปี ณ วัดพิชยญาติการาม ราชวรวิหาร ได้มอบภาพพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๙ แก่นายกสมาคมกองทุนเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา…

๒๗ พ.ค.๖๔ พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ รอง ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน กอศจ.

เมื่อ ๒๗ พ.ค.๖๔ พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ รอง ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน กอศจ. ณ ห้องเรียน ๑ กอศจ.ยศ.ทบ.

๒๖ พ.ค. ๖๔ พล.ท. วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อ ๒๖ พ.ค. ๖๔, ๐๗๓๐ พล.ท. วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมทั้งร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ณ อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.

๒๕ พ.ค.๖๔ พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมจัดทำประมวลรายวิชาและแผนการสอน หลักสูตร อศจ.ชั้นสูง รุ่นที่ ๑๑

เมื่อ ๒๕ พ.ค.๖๔ พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมจัดทำประมวลรายวิชาและแผนการสอน หลักสูตร อศจ.ชั้นสูง รุ่นที่ ๑๑ ณ ห้องเรียน ๑ กอศจ.ยศ.ทบ.

๑๑ พ.ค. ๖๔ พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานประชุม คทส.ทบ. ครั้งที่ ๓/๖๔

เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๖๔, ๑๓๓๐ พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานประชุม คทส.ทบ. ครั้งที่ ๓/๖๔ ณ ห้องเรียน ๒ กอศจ.ยศ.ทบ.

๕ เม.ย. ๖๔ พล.ท. วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. สรงน้ำพระพุทธสิงห์ชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

เมื่อ ๕ เม.ย. ๖๔ เวลา ๐๗๓๐ พล.ท. วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. สรงน้ำพระพุทธสิงห์ชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ ศาสนสถานกลางกองทัพบก ยศ.ทบ.