พ.อ. สรายุทธ เทพแจ่มใจ รอง เสธ.ยศ.ทบ. เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ก.ย. 66

เมื่อวันอังคารที่ 26 ก.ย. 66 เวลา 0900 น. พ.อ. สรายุทธ เทพแจ่มใจ รอง เสธ.ยศ.ทบ. (๑) เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน กันยายน…

พ.อ.นิคม พิมพิค่อ รอง ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นวิทยากรในการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือนให้แก่กำลังพล ยย.ทบ.

เมื่อ 21 ก.ย. 66 เวลา 1000 พ.อ.นิคม พิมพิค่อ รอง ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นวิทยากรในการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือนให้แก่กำลังพล ยย.ทบ. จำนวน 150 นาย ณ…

พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีสมโภชพระพุทธรูปบูชาประจำหน่วยทหารของ ทบ. (ส่วนที่ 2)

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ก.ย.66 เวลา 0930 พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีสมโภชพระพุทธรูปบูชาประจำหน่วยทหารของ ทบ. (พระพุทธสิงห์ชัยมงคล ส่วนที่ 2) ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ยศ.ทบ.

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีสมโภชพระพุทธรูปบูชาประจำหน่วยทหารของ ทบ. (พระพุทธสิงห์ชัยมงคล) ส่วนที่ 1

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ส.ค.66 เวลา 0930 พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีสมโภชพระพุทธรูปบูชาประจำหน่วยทหารของ ทบ. (พระพุทธสิงห์ชัยมงคล) ส่วนที่ 1 ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์…

พล.ต.ณรงค์ สวนแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 45 พรรษา

เมื่อวันพุธที่ 28 มิ.ย.66 เวลา 0900 พล.ต.ณรงค์ สวนแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ. (2) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 45…

พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในกิจกรรมการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน มิ.ย.66

เมื่อวันอังคารที่ 27 มิ.ย.66 เวลา 0900 พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ยศ.ทบ. และหน่วยในพื้นที่ ยศ.ทบ. ร่วมกิจกรรมการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน มิ.ย.66…

พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อ 8 มิ.ย. 66 พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ…

พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. สรุปประเด็นสำคัญในการอบรมเพิ่มความรู้สายวิทยาการ อศจ.ทบ. ด้านการตรวจกิจการ อศจ.ทบ.ปี 2567

เมื่อ 8 มิ.ย.66 ,1400 พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. ได้สรุปประเด็นสำคัญในการอบรมเพิ่มความรู้สายวิทยาการ อศจ.ทบ. ด้านการตรวจกิจการ อศจ.ทบ.ปี 2567 ใน 3 ประเด็น คือ…

พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. นำคณะ อศจ.ทบ. ส่ง ร.อ.ภัทรกฤติ รอดนิยม อศจ.ฉก.ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัด 4/67

เมื่อ 8 มิ.ย.66 ,1300 พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. นำคณะ อศจ.ทบ. ส่ง ร.อ.ภัทรกฤติ รอดนิยม อศจ.ฉก.ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัด 4/67 ไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพร่วมกับ…

พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีรับ อศจ.ใหม่ เข้าหมู่คณะ

เมื่อ 8 มิ.ย.66 ,0900 พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีปฏิญาณจรรยาบรรณ อศจ.ทบ.13 ข้อ มอบปลอกแขนและรับ อศจ.ใหม่ จำนวน 4 นาย เข้าหมู่คณะ…

พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. ได้นำ อศจ.ทบ.จำนวน 140 นาย เจริญพระพุทมนต์บำเพ็ญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อ 7 มิ.ย.66 ,1600 พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. ได้นำ อศจ.ทบ.จำนวน 140 นาย เจริญพระพุทมนต์บำเพ็ญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัชร…

พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีทำบุญวันสถาปนาครบ 104 ปี กอศจ.ยศ.ทบ.

เมื่อ 7 มิ.ย. 66 เวลา 0900 พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีทำบุญวันสถาปนา ครบ 104 ปี กอศจ.ยศ.ทบ. (1…