พ.อ. สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานในการประชุมเตรียมการเปิดหลักสูตร อศจ. ชั้นต้น รุ่นที่ ๑๒ (๖ ต.ค. ๖๓)

เมื่อ ๖ ต.ค. ๖๓, ๐๙๓๐ พ.อ. สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานในการประชุมเตรียมการเปิดหลักสูตร อศจ. ชั้นต้น รุ่นที่ ๑๒

พล.ต. ชูชาติ คำนุช รอง จก.ยศ.ทบ. (๒) เป็นประธานในพิธีสวดมนต์เนื่องในวันออกพรรษา (๒ ต.ค. ๖๓)

เมื่อ ๒ ต.ค. ๖๓, ๐๗๐๐ พล.ต. ชูชาติ คำนุช รอง จก.ยศ.ทบ. (๒) เป็นประธานในพิธีสวดมนต์เนื่องในวันออกพรรษา ณ ศาลามหาสติปัฏฐาน อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.

พ.อ.สรรเสริญ คล้ายแก้ว รอง เสธ.ยศ.ทบ. กรุณาเป็นประธานเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการปฏิบัติธรรมในพรรษา รุ่นที่ ๙๑

วันที่ ๒๔ ก.ย.๖๓ เวลา ๑๐๐๐ พ.อ.สรรเสริญ คล้ายแก้ว รอง เสธ.ยศ.ทบ.(๑) กรุณาเป็นประธานเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการปฏิบัติธรรมในพรรษา รุ่นที่ ๙๑ ณ ศูนย์พัฒนาจิตใจกำลังพลกองทัพบก ณ วัดอัมพวัน…

กอศจ.ยศ.ทบ. นำเสนอระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา (๑๗ ก.ย. ๖๓)

เมื่อ ๑๗ ก.ย. ๖๓,๐๘๓๐ กอศจ.ยศ.ทบ. ได้นำเสนอผลงาน “ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา” ต่อที่ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเสนาปฏิพัทธ์ กรมยุทธศึกษาทหารบก

พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิด การศึกษาหลักสูตร อศจ.ชั้นต้น (ออนไลน์) รุ่นที่ ๑๒

เมื่อ ๓๐ ก.ค. ๖๓,๑๓๐๐ พ.อ.สุรินทร์  อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ.   เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร อศจ.ชั้นต้น (ออนไลน์) รุ่นที่ ๑๒ และให้โอวาทแก่ นทน. ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล  …

พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมเพิ่มเติมความรู้สายวิทยาการ อศจ.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๓

มื่อ ๒๗ ส.ค. ๖๓,๑๓๓๐ พล.ท.ธเนศ  วงศ์ชะอุ่ม จก.ยศ.ทบ.   เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเพิ่มเติมความรู้สายวิทยาการ อศจ.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๓ และให้โอวาทแก่ อศจ.ทบ.  ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล   ศาสนสถานกลางกองทัพบก 

พ.อ. สุรินทร์ อ้วนศรี มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อศจ.ทบ.

เมื่อ ๒๗ ส.ค. ๖๓,๑๖๓๐ พ.อ. สุรินทร์  อ้วนศรี   มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อศจ.ทบ. ในการอบรมเพิ่มเติมความรู้สายวิทยาการ อศจ.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล   ศาสนสถานกลางกองทัพบก…

สรุปภารกิจ พ.ต.สุชาติ สมมาตร อศจ.ร้อย.ช. ฉก.ไทย​/เซาท์​ซูดาน​ ผลัดที่ ๑

สรุปภารกิจ พ.ต.สุชาติ  สมมาตร อศจ.ร้อย.ช. ฉก.ไทย​/เซาท์​ซูดาน​ ผลัดที่ ๑ ในการปฏิบัติ​ราชการ สนับสนุน​ภารกิจ ​​การรักษา​สันติภาพ​ ของ​องค์การ​สห​ประชาชาติ​ (UN) ​ในตำแหน่ง อศจ.ร้อย.ช. ฉก.ไทย​/เซาท์​ซูดาน​ ห้วง…

พ.ต.สุดใจ วงละคร เข้าคารวะเพื่ออำลาผู้บังคับบัญชาในโอกาสเดินทาง ไปปฏิบัติ​ราชการ เซาท์​ซูดาน

เมื่อ ๒ ก.ย.๖๓, ๑๔๐๐ พล.ท.ธเนศ​ วงศ์​ชะอุ่ม​ จก.ยศ.ทบ. และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ยศ.ทบ. ได้อนุญาต​ให้ พ.ต.สุดใจ วงละคร อศจ.ยศ.ทบ.เข้าคารวะเพื่ออำลาและรับ​โอวาท​ในโอกาสเดินทางไปปฏิบัติ​ราชการ สนับสนุน​ภารกิจ ​​การรักษา​สันติภาพ​ ของ​องค์การ​สห​ประชาชาติ​(UN)…