พล.ต.กัณห์ สถิตยุทธการ รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ตุลาคม 66

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ต.ค.66 เวลา 0900 พล.ต.กัณห์ สถิตยุทธการ รอง จก.ยศ.ทบ. (1) เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ตุลาคม 66 มีคณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ…

กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายวชิรปราการ อ.เมืองตาก จว.ต.ก.

เมื่อ 16 ต.ค. 66 พ.อ. นิคม พิมพิค่อ รอง ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. นำคณะ นทน.หลักสูตร อศจ.ชั้นสูง รุ่นที่ 12 และสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จว.อ.ย.…

พล.ต. กัณห์ สถิตยุทธการ รอง จก.ยศ.ทบ.(๑) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ชั้นสูง รุ่นที่ 12

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 66 เวลา 1400 น. พล.ต. กัณห์ สถิตยุทธการ รอง จก.ยศ.ทบ.(๑) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ชั้นสูง (ชั้นนายพัน) รุ่นที่ 12…

พล.ท.ณรงค์ สวนแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.๖๖, ๐๗๓๐ พล.ท.ณรงค์ สวนแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานนำข้าราชการ ยศ.ทบ. ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร/วางพวงมาลา/พิธีสวดพระพุทธมนต์/จิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม…

พ.อ. สรายุทธ เทพแจ่มใจ รอง เสธ.ยศ.ทบ. เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ก.ย. 66

เมื่อวันอังคารที่ 26 ก.ย. 66 เวลา 0900 น. พ.อ. สรายุทธ เทพแจ่มใจ รอง เสธ.ยศ.ทบ. (๑) เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน กันยายน…

พ.อ.นิคม พิมพิค่อ รอง ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นวิทยากรในการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือนให้แก่กำลังพล ยย.ทบ.

เมื่อ 21 ก.ย. 66 เวลา 1000 พ.อ.นิคม พิมพิค่อ รอง ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นวิทยากรในการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือนให้แก่กำลังพล ยย.ทบ. จำนวน 150 นาย ณ…

พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีสมโภชพระพุทธรูปบูชาประจำหน่วยทหารของ ทบ. (ส่วนที่ 2)

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ก.ย.66 เวลา 0930 พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีสมโภชพระพุทธรูปบูชาประจำหน่วยทหารของ ทบ. (พระพุทธสิงห์ชัยมงคล ส่วนที่ 2) ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ยศ.ทบ.

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีสมโภชพระพุทธรูปบูชาประจำหน่วยทหารของ ทบ. (พระพุทธสิงห์ชัยมงคล) ส่วนที่ 1

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ส.ค.66 เวลา 0930 พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีสมโภชพระพุทธรูปบูชาประจำหน่วยทหารของ ทบ. (พระพุทธสิงห์ชัยมงคล) ส่วนที่ 1 ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์…

พล.ต.ณรงค์ สวนแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 45 พรรษา

เมื่อวันพุธที่ 28 มิ.ย.66 เวลา 0900 พล.ต.ณรงค์ สวนแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ. (2) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 45…

พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในกิจกรรมการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน มิ.ย.66

เมื่อวันอังคารที่ 27 มิ.ย.66 เวลา 0900 พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ยศ.ทบ. และหน่วยในพื้นที่ ยศ.ทบ. ร่วมกิจกรรมการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน มิ.ย.66…

พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อ 8 มิ.ย. 66 พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ…

พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. สรุปประเด็นสำคัญในการอบรมเพิ่มความรู้สายวิทยาการ อศจ.ทบ. ด้านการตรวจกิจการ อศจ.ทบ.ปี 2567

เมื่อ 8 มิ.ย.66 ,1400 พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. ได้สรุปประเด็นสำคัญในการอบรมเพิ่มความรู้สายวิทยาการ อศจ.ทบ. ด้านการตรวจกิจการ อศจ.ทบ.ปี 2567 ใน 3 ประเด็น คือ…