๑๑ พ.ค. ๖๔ พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานประชุม คทส.ทบ. ครั้งที่ ๓/๖๔

เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๖๔, ๑๓๓๐ พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานประชุม คทส.ทบ. ครั้งที่ ๓/๖๔ ณ ห้องเรียน ๒ กอศจ.ยศ.ทบ.

๕ เม.ย. ๖๔ พล.ท. วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. สรงน้ำพระพุทธสิงห์ชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

เมื่อ ๕ เม.ย. ๖๔ เวลา ๐๗๓๐ พล.ท. วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. สรงน้ำพระพุทธสิงห์ชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ ศาสนสถานกลางกองทัพบก ยศ.ทบ.

พ.อ. เทอดศักดิ์ วงศ์จันทร์ รอง ผบ.รร.กง.กง.ทบ. เป็นประธานในพิธีอบรมศีลธรรมประจำเดือน มี.ค. ๖๔

เมื่อ ๒๖ มี.ค.๖๔, ๐๙๐๐ พ.อ. เทอดศักดิ์ วงศ์จันทร์ รอง ผบ.รร.กง.กง.ทบ. เป็นประธานในพิธีอบรมศีลธรรมประจำเดือน มี.ค. ๖๔ ณ ศาลามหาสติปัฏฐาน อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.

๒๙ มี.ค. ๖๔ พล.ท. วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานกิจกรรมการสวดมนต์และทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ

เมื่อ ๒๙ มี.ค. ๖๔, ๐๗๐๐ พล.ท. วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานกิจกรรมการสวดมนต์และทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ (วันพระใหญ่ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕)…

๑๒ มี.ค. ๖๔ พล.ท.สดับพงษ์ จันทุรัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษ ยศ.ทบ. เป็นประธานกิจกรรมการสวดมนต์และทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ

เมื่อ ๑๒ มี.ค.๖๔ ๐๗๐๐ พล.ท.สดับพงษ์ จันทุรัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษ ยศ.ทบ. เป็นประธานกิจกรรมการสวดมนต์และทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ (แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔) ณ ศาลามหาสติปัฏฐาน…

๔ มี.ค. ๖๔ กอศจ.ยศ.ทบ. อบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร แก่ทหารกองประจำการ

วันที่ ๔ มี.ค. ๖๔ ร.ท.วินัย อรรคฮาด อศจ.ยศ.ทบ. ดำเนินการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร แก่ทหารกองประจำการ กรมยุทธศึกษาทหารบก ตามที่ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ได้มอบนโยบายการปลูกฝั​งศีลธรรมและอุดมการณ์​รักภักดีต่อสถาบัน

๒ มี.ค. ๖๔ กอศจ.ยศ.ทบ. อบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร แก่ทหารกองประจำการ

วันที่ ๒ มี.ค. ๖๔ พ.ต.ปิยพงษ์ คำกันหา อศจ.ยศ.ทบ. ดำเนินการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร แก่ทหารกองประจำการ กรมยุทธศึกษาทหารบก ตามที่ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ได้มอบนโยบายการปลูกฝั​งศีลธรรมและอุดมการณ์​รักภักดีต่อสถาบัน

พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่ รุ่นที่ ๑๐

เมื่อ ๒ มี.ค. ๖๔, ๑๐๐๐ พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. ได้รับมอบหมายจาก จก.ยศ.ทบ.ให้เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารอนุศาสนาจารย์ใหม่ รุ่นที่ ๑๐ ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล กอศจ.ยศ.ทบ.

พล.ท. วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อ ๒๕ ก.พ. ๖๔, ๑๘๐๐ พล.ท. วิสันติ สระศรีดา เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา, สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมยุทธศึกษาทหารบก, กำลังพลและครอบครัว ร่วมพิธีเวียนเทียน และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ปฏิบัติธรรม…

พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อ ๒๓ ก.พ.๖๔, ๐๘๐๐ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ศาลามหาสติปัฏฐาน อุทยานพุทธธรรมสิกขา กรมยุทธศึกษาทหารบก

พล.ท.สดับพงษ์ จันทุรัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษ ยศ.ทบ. เป็นประธานกิจกรรมการสวดมนต์และทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ

เมื่อ ๒๘ ม.ค.๖๔ ๐๗๐๐ พล.ท.สดับพงษ์ จันทุรัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษ ยศ.ทบ. เป็นประธานกิจกรรมการสวดมนต์และทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ (วันพระใหญ่ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓) ณ…

พล.ต.เอกรัตน์ ช้างแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีอบรมศีลธรรมประจำเดือน ม.ค. ๖๔

เมื่อ ๒๐ ม.ค.๖๔, ๐๙๐๐ พล.ต.เอกรัตน์ ช้างแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีอบรมศีลธรรมประจำเดือน ม.ค. ๖๔ ณ ศาลามหาสติปัฏฐาน อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.