พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. สรุปประเด็นสำคัญในการอบรมเพิ่มความรู้สายวิทยาการ อศจ.ทบ. ด้านการตรวจกิจการ อศจ.ทบ.ปี 2567

เมื่อ 8 มิ.ย.66 ,1400 พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. ได้สรุปประเด็นสำคัญในการอบรมเพิ่มความรู้สายวิทยาการ อศจ.ทบ. ด้านการตรวจกิจการ อศจ.ทบ.ปี 2567 ใน 3 ประเด็น คือ…

พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. นำคณะ อศจ.ทบ. ส่ง ร.อ.ภัทรกฤติ รอดนิยม อศจ.ฉก.ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัด 4/67

เมื่อ 8 มิ.ย.66 ,1300 พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. นำคณะ อศจ.ทบ. ส่ง ร.อ.ภัทรกฤติ รอดนิยม อศจ.ฉก.ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัด 4/67 ไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพร่วมกับ…

พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีรับ อศจ.ใหม่ เข้าหมู่คณะ

เมื่อ 8 มิ.ย.66 ,0900 พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีปฏิญาณจรรยาบรรณ อศจ.ทบ.13 ข้อ มอบปลอกแขนและรับ อศจ.ใหม่ จำนวน 4 นาย เข้าหมู่คณะ…

พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. ได้นำ อศจ.ทบ.จำนวน 140 นาย เจริญพระพุทมนต์บำเพ็ญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อ 7 มิ.ย.66 ,1600 พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. ได้นำ อศจ.ทบ.จำนวน 140 นาย เจริญพระพุทมนต์บำเพ็ญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัชร…

พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีทำบุญวันสถาปนาครบ 104 ปี กอศจ.ยศ.ทบ.

เมื่อ 7 มิ.ย. 66 เวลา 0900 พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีทำบุญวันสถาปนา ครบ 104 ปี กอศจ.ยศ.ทบ. (1…

พล.ต. ณรงค์ สวนแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิ.ย. 66 เวลา 0730 พล.ต. ณรงค์ สวนแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ.(2) เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ตรงกับวันเสาร์ที่ 3…

พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์และทำบุญตักบาตรในวันธัมมัสสวนะ ประจำเดือน พ.ค. 66

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พ.ค.66 เวลา 0730 พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์และทำบุญตักบาตรในวันธัมมัสสวนะ ประจำเดือน พ.ค. 66 โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ยศ.ทบ. และหน่วยในพื้นที่…

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธียกฉัตรถวายพระพุทธรูป ๓ องค์ ณ กอศจ.ยศ.ทบ.

วันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๖ เวลา ๐๙๒๕ เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร เจ้าคณะภาค ๑-๒-๓-๑๒-๑๓ (ธรรมยุต) กรรมการมหาเถรสมาคม รองแม่กองธรรมสรามหลวง รูปที่ ๑…

พล.ต. ณรงค์ สวนแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๘๒

เมื่อ ๒๔ เม.ย. ๖๖, ๐๙๓๐ พล.ต. ณรงค์ สวนแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ. (๒) กรุณาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๘๒…

พ.อ. ชนะชัย พบเตชา รอง ผบ.วทบ. เป็นประธานในพิธีอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน เม.ย. 66

เมื่อ 7 เม.ย. 66 เวลา 0900 พ.อ. ชนะชัย พบเตชา รอง ผบ.วทบ. เป็นประธานในพิธีอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน เม.ย. 66 ณ อุทยานพุทธธรรมสิกขา…

พล.ต.บรรยง ทองน่วม รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารอนุศาสนาจารย์ใหม่ รุ่นที่ 12 และการฝึกอบรมพิธีกรด้านศาสนาฯ รุ่นที่ 18

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มี.ค.66 เวลา 1000 พล.ต.บรรยง ทองน่วม รอง จก.ยศ.ทบ.(1) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารอนุศาสนาจารย์ใหม่ รุ่นที่ 12 และการฝึกอบรมพิธีกรด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมไทย…

พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพิธีกรด้านศาสนาฯ รุ่นที่ 18

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มี.ค.66 เวลา 1100 พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพิธีกรด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 18 ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล กอศจ.ยศ.ทบ.