พ.อ. นิคม พิมพิค่อ รอง ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. ดำเนินกิจกรรมการสวดมนต์และอบรมทหารกองประจำการ สังกัด ยศ.ทบ. ประจำวันธัมมัสสวนะ

เมื่อ ๘ ธ.ค. ๖๕, ๑๙๐๐ – ๒๐๐๐ พ.อ. นิคม พิมพิค่อ รอง ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. นำคณะ อศจ.ยศ.ทบ. และ นทน.หลักสูตร…

พ.อ. อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นวิทยากรอบรมคุณธรรมทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๕ หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.๑ พัน.๑ รอ.

เมื่อ ๖ ธ.ค. ๖๕, ๑๙๐๐ – ๒๐๐๐ พ.อ. อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ., พ.อ. วานิช ฉอสันเทียะ หน.ผอร.กอศจ.ยศ.ทบ. และ…

พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ ชั้นต้น รุ่นที่ ๑๓

เมื่อ ๘ พ.ย. ๖๕, ๑๐๓๐ พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ ชั้นต้น รุ่นที่ ๑๓ ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ยศ.ทบ.

พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธาน กิจกรรมการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ก.ย.65

เมื่อ 29 ก.ย.65 เวลา 0900 พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธาน กิจกรรมการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ก.ย.65 โดยมีนายทหารสัญญาบัตร, นายทหารประทวน, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ…

พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. ร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ และทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ ประจำเดือน ก.ย. 65

เมื่อ 13 ก.ย. 65 เวลา 0700 พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. พร้อมด้วย รศ.พญ.นฤมล คล้ายแก้ว ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ยศ.ทบ.…

พล.อ.ธนรัชฏ์ หิรัญบูรณะ ที่ปรึกษา จก.ยศ.ทบ. ผู้แทน จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานกิจกรรมการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ส.ค.65

เมื่อ 26 ส.ค.65 เวลา 0900-1000 พล.อ.ธนรัชฏ์ หิรัญบูรณะ ที่ปรึกษา จก.ยศ.ทบ. ผู้แทน จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานกิจกรรมการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ส.ค.65 บรรยายธรรมโดย พระมหาสุรศักดิ์…

พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ทบ.ฯ

เมื่อ ๑๕ ส.ค. ๖๕, ๑๐๓๐ พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ทบ. และหลักสูตรพิธีกรด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕…

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีทำบุญวันสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารบก ครบรอบปีที่ ๑๒๗

เมื่อ ๙ ส.ค. ๖๕ เวลา ๐๗๓๐ กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้จัดพิธีทำบุญวันสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารบก ครบรอบปีที่ ๑๒๗ ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ กรมยุทธศึกษาทหารบก โดย พล.อ. ณรงค์พันธ์…

พล.ต.ดิเรก ดีประเสริฐ รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อ 1 ส.ค.65 เวลา 0930 พล.ต.ดิเรก ดีประเสริฐ รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565…

พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อ 19 ก.ค.65 เวลา 1030 พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม…

พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อ ๑๒ ก.ค. ๖๕ เวลา ๐๗๐๐ พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร, ถวายเทียนจำพรรษา, และเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.

พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีหล่อเทียนพรรษา

เมื่อ ๕ ก.ค. ๖๕ เวลา ๑๔๐๐ พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ กอศจ.ยศ.ทบ. เพื่อเตรียมน้อมนำไปถวายพระสงฆ์ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕