พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแกล้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน ก.พ. 66

เมื่อ 24 ก.พ. 66 เวลา 0830 พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ก.พ. 66 ณ อุทยานพุทธธรรมสิกขา…

การตรวจกิจการอนุศาสนาจารย์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อ ๓๑ ม.ค. - ๑๐ ก.พ. ๖๖ ยศ.ทบ. โดย กอศจ.ยศ.ทบ. ได้จัดชุดตรวจกิจการ อศจ.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๖ มี พ.อ.นิคม  พิมพิค่อ รอง ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็น หน.ชุดตรวจฯ พ.ท. เกรียงไกร จันทะแจ่ม หน.ยศ.ทบ.  พ.ต.ชาญชัย เดีอยพิมพ์อศจ.บชร.4 เป็นกรรมการชุดตรวจฯ ได้เข้าตรวจหน่วยต่างๆ ดังนี้

พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. นำข้าราชการ ยศ.ทบ. ประกอบพิธีทำบุญใส่บาตร ประจำเดือน ก.พ. 66

เมื่อวันอังคารที่ 7 ก.พ.66 เวลา 0730 พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. พร้อมด้วย รศ.พญ.นฤมล คล้ายแก้ว ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ยศ.ทบ., ข้าราชการ…

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 5 ก.พ. 66

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ก.พ. 66 เวลา 0900 พ.อ.ดิษฐรัตน์ อมรวิทวัส รอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. เป็นประธานนำกำลังพล ยศ.ทบ. ,วทบ. ,รร.สธ.ทบ. ,รร.กง.กง.ทบ. ,ทหารกองประจำการ…

พล.ต.พลวุฒ ลำเจียก เสธ.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ก.พ.66 เวลา 0900 พล.ต.พลวุฒ ลำเจียก เสธ.ยศ.ทบ. เป็นประธานนำกำลังพล ยศ.ทบ., วทบ., รร.สธ.ทบ., รร.กง.กง.ทบ., ทหารกองประจำการ และครอบครัว ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา…

พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในกิจกรรมการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ม.ค. 66

เมื่อ วันอังคารที่ 31 ม.ค.66 เวลา 0830 พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา, นายทหารสัญญาบัตร, นายทหารประทวน, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด ยศ.ทบ.…

พ.อ. อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ณ บก.ทบ.

เมื่อ ๓๑ ม.ค. ๖๖, ๐๙๐๐ – ๑๐๐๐ พ.อ. อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร เรื่อง “หน้าที่บุตรธิดา – บิดามารดา…

พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นวิทยากรบรรยายอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน ม.ค. 66 ณ วศ.ทบ.

เมื่อ 27 ม.ค. 66 เวลา 1000 พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นวิทยากรบรรยายอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน ม.ค. 66 ณ วศ.ทบ. โดยมี พล.ต.…

กอศจ.ยศ.ทบ. รับประเมินคุณภาพการฝึกอบรมและการศึกษาของ ทบ.ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 260166,1300 กอศจ.ยศ.ทบ. รับประเมินคุณภาพการฝึกอบรมและการศึกษาของ ทบ.ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี พล.ต. บรรเจิด สนามทอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ./ประธานกรรมการฯ เป็นหัวหน้าคณะ ในการนี้คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรให้เนื้อหามีความกระชับ ไม่สร้างภาระให้กับครู อาจารย์…

พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตร อศจ. ชั้นต้น รุ่นที่ 13

เมื่อ 17 ม.ค. 66 เวลา 0800 พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ชั้นต้น รุ่นที่ 13 ณ อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.

พ.อ. นิคม พิมพิค่อ รอง ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ให้แก่ข้าราชการ ขส.ทบ.

วันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๖, ๑๐๐๐ – ๑๑๐๐ พ.อ. นิคม พิมพิค่อ รอง ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ให้แก่ข้าราชการ กำลังพล สังกัด…

พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พ.อ.มานพ กฤษแก้ว

เมื่อ 12 ม.ค. 66 เวลา 1600 ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พ.อ.(พ.) มานพ กฤษแก้ว อดีต อศจ.ทบ. ณ วัดสุนทริการาม อ.หนองเสือ…