ณรงค์ สวนแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในกิจกรรมตักบาตรฟังธรรมในวันธัมมัสสวนะ

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พ.ย. 66 เวลา 0809 พล.ท. ณรงค์ สวนแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในกิจกรรมตักบาตรฟังธรรมในวันธัมมัสสวนะ ณ อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.