บัญชีรายชื่อนำแหน่งข้าราชการทหารประเภทวิทยฐานะ

บัญชีรายชื่อนำแหน่งข้าราชการทหารประเภทวิทยฐานะสังกัด ทบ. หน่วยกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก

ลำดับ ตำแหน่งเงินเดือนอัตรา/ชื่อตำแหน่ง ประเภทวิยฐานะ จำนวน ตั้งแต่ หมายเหตุ
ตำแหน่งเงินเดือนอัตรา พ.อ.
หัวหน้าแผนกอบรม กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
ตำแหน่งเงินเดือนอัตรา พ.ท.
หัวหน้าแผนกกำลังพล กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
หัวหน้าแผนกวิชาการและการศึกษา กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
หัวหน้าแผนกศาสนพิธี กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
อนุศาสนาจารย์ แผนกอบรม กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
ตำแหน่งเงินเดือนอัตรา พ.ต.
อนุศาสนาจารย์ แผนกวิชาการและการศึกษา กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
อนุศาสนาจารย์ แผนกอบรม กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
อนุศาสนาจารย์ แผนกศาสนพิธี กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
ประจำแผนก แผนกกำลังพล กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
ตำแหน่งเงินเดือนอัตรา ร.อ.
๑๐ อนุศาสนาจารย์ แผนกวิชาการและการศึกษา กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
๑๑ อนุศาสนาจารย์ แผนกอบรม กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
๑๒ ประจำแผนก แผนกกำลังพล กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
รวมทั้งสิ้น ๑๒ ตำแหน่ง ๑๙ อัตรา ๑๙

reddit https://www.apxvape.gr/ are able to meet the needs in engineering,sports and moreover business. rolex swiss https://www.bestreplicawatchsite.org/ launched the standardization as well as the mechanization of elements processing. completely unique charm is the features of cheap https://www.bestvapesstore.com. rigid needs would be the qualities associated with swiss https://reallydiamond.com. exact https://www.upscalerolex.to undertakes the heavy responsibility of enterprises to society. the many who sells the best https://www.montrereplique.to/ can be described as control masterpiece. best https://chloereplica.to inherited the elegant neoclassical style, but also into the modern elements.