พิธียกช่อฟ้า

พิธียกช่อฟ้า

         ช่อฟ้านี้จะใช้ประดับเฉพาะพระราชวัง โบสถ์ (รูป ๔๙) วิหาร ศาลาการเปรียญและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ บางประเภทในวัดเท่านั้น โดยที่จริงช่อฟ้าเป็นสิ่งที่แปลกประหลาด เพราะไม่มีใครสามารถอธิบายที่มาได้ ทั้งรูปร่างหน้าตาของ ช่อฟ้าก็มีต่าง ๆ กันแล้วแต่ว่าเป็นของภูมิภาคใด ๆ เช่น บางแห่งอาจปั้นเป็นรูปสัตว์ธรรมดาหรือสัตว์หิมพานต์ก็ได้ โบสถ์หรือวิหารเมื่อถอดเครื่องประดับออกไปจนหมดสิ้น คงเหลือไว้แต่เพียงผนังสี่ด้านกับหลังคาเปล่า ๆ สมมติว่าลองใส่เครื่องประดับคืนเกลับเข้าไปทีละชิ้น ๆ จากข้างล่างไปสู่ข้างบน จนกระทั่งในที่สุดยกช่อฟ้ากลับขึ้นไปตั้งบนหลังคา ในทันทีที่ช่อฟ้ากลับเข้าสู่ที่เดิมเราจะรู้สึกว่าสมบูรณ์แบบได้กลับคืนมาทันที เสมือนหนึ่งช่อฟ้านี้เป็นจุดรวมแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด ในสถาปัตยกรรมไทยแม่บท

วัตถุประสงค์

          ๑. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมในการประกอบพิธียกช่อฟ้าอันถือเป็นศาสนวัตถุที่สำคัญที่สุดของอุโบสถ

          ๒. เพื่อเป็นการประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าอุโบสถ วิหาร ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์

          ๓. เพื่อร่วมกันทำนุบำรุงพระศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบต่อไป

การเตรียมการ  (นอกจากพิธีสงฆ์)

          – บาตรน้ำมนต์  พร้อมหญ้าคา ๑ กำ

          – แป้งเจิม ๑ ที่

          – ทองคำเปลว ๓ แผ่น พร้อมขี้ผึ้งหรือกระเทียมทาปิดทอง

          – ผ้าสีชมพู ๑ ผืน (หรือตามต้องการ)

          – พวงมาลัย ๒ ชาย ๑ พวง

          – ด้ายสายสิญจน์ ๑ ม้วน

การปฏิบัติ  (เมื่อถึงเวลากำหนด)

          ประธานในพิธี

                    – จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กราบพระ  ๓  ครั้ง 

                    – รับศีล

          พิธีกร         

                    – นิมนต์พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ช่อฟ้าแล้วผูกด้ายสายสิญจน์        

          ประธาน        

                    – ฟังการกล่าวรายงาน  จากผู้แทนของวัด

                    – ออกจากปะรำพิธีไปยังแท่นที่ตั้งช่อฟ้า  เมื่อได้รับเชิญ

                    – เจิมช่อฟ้า  ตรงฐานช่อฟ้า

                    – ปิดทอง ๓ แผ่น  ตรงฐานช่อฟ้า  

                    – ผูกผ้าสีชมพู ๑ ผืน   ตรงระหว่างกลางหรือส่วนโค้งของช่อฟ้า โดยผูกแล้วทิ้งชายหรือผูกเป็นเงื่อนรูปโบว์

                    – คล้องพวงมาลัย  ๒  ชาย   ตรงส่วนที่คล้องแล้วจะไม่หลุด

                    – ถือด้ายสายสิญจน์เพื่อยกช่อฟ้าขึ้น  โดยผ่อนตามช่อฟ้าไปเรื่อย ๆ  จนช่อฟ้าถึงที่ประดิษฐาน  (ขณะนั้น พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

                    – กลับเข้าสู่ปะรำพิธี

                    – ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

                    – กรวดน้ำ รับพร

                    – เสร็จพิธี

หมายเหตุ

          บางงานมีการเจริญพระพุทธมนต์ย่อ ๆ แล้วจึงประกอบพิธียกช่อฟ้า